top of page

Messeutstyr og rollup

Messeutstyr bruktes vanlig vis på messer og gir er en god mulighet for bedriften å presentere seg selv, vise fram sine produkter og få direkte tilbakemelding fra markedet. 
 

Blinkprint samarbeider med de beste fabrikantene av messeutstyr, og produserer kun lokalt på vårt trykkeri i Trondheim. Vi kan hjelpe dere med å sette sammen løsninger tilpasset din bedrifts behov, uavhengig om dere trenger en enkel løsning med for eksempel bare en messedisk eller en mer omfattende stand med messevegger og rollup.

bottom of page