Messeutstyr og rollup

Messeutstyr bruktes vanlig vis på messer og gir er en god mulighet for bedriften å presentere seg selv, vise fram sine produkter og få direkte tilbakemelding fra markedet. 
 

Blink Print & Design samarbeider med de beste fabrikantene av messeutstyr, og produserer kun lokalt på vårt trykkeri i Trondheim. Vi kan hjelpe dere med å sette sammen løsninger tilpasset din bedrifts behov, uavhengig om dere trenger en enkel løsning med for eksempel bare en messedisk eller en mer omfattende stand med messevegger og rollup.