Om POD kart

Print on demand (POD) POD-kart betyr oppdaterte sjøkart som plottes etter forespørsel. Formålet er å imøtekomme brukernes behov for oppdaterte sjøkart. Kartverket trykket tidligere kartene med en syklus på cirka to år.

 

Noen kart hadde kortere og noen hadde lengre tidsintervall mellom hver gang de ble trykket. Ved kjøp av nye kart står kunden derfor ofte overfor et omfattende oppdateringsarbeid for å bringe disse à jour til siste Efs.

 

Med Print on Demand-tjenesten tilbys brukere kart oppdatert til siste Etterretninger for sjøfarende (Efs), som publiseres hver 14. dag. Dette vil spare brukeren for tidkrevende manuell ajourføring av det trykte kartet.

 

Tjenesten tilbys brukere gjennom autoriserte Print on Demand-forhandlere. Kart levert gjennom en slik tjeneste er likestilt med det trykte sjøkartet med hensyn til International Maritime Organization (IMO)/SOLAS krav, dersom det holdes oppdatert ved hjelp av Efs.

 

Alle sjøkart kan kun kjøpes som POD-kart.

Kontakt

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google Places Icon

Blink Print & Design

@blinkprintdesign

Nedre Ila  27

7018 Trondheim 

72 83 57 00