Sjøkart

kr250.00Pris
Kvalitet

Sjøkart printet på 180 gram papir eller vannfast og rivesikker tyvek plast.

 

Se kartoversikt for sjøkarthovedserie her
Se komplett oversikt over alle norske sjøkart her.

 • Om POD kart

  POD står for Print-On-Demand. Et POD-kart produseres på forespørsel. Formålet er å imøtekomme brukernes behov for oppdaterte kart til enhver tid. 

 • Om sjøkart fra Statens Kartverk

  Norske sjøkart produseres i ulike kartserier. Sjøkartenes målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

   

  Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartserien er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

   

  Havnekartserien består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000, og dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann. Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene.

   

  Kystkartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000, og dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kystkartene brukes til navigering i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene.

   

  Overseilingskartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000, og dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO). Kartene har også internasjonale kartnummer (INT-nummer).

   

  Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.