Landkart 1:50000

kr250.00Pris
Kvalitet

Landkart printet på 180 gram papir eller vannfast og rivesikker tyvek plast.


Norge 1:50 000 er landets topografiske hovedkartserie. Kartene er velegnet som turkart og til fritidsbruk på fjellet, i skogen, langs kysten og til jakt og fiske.

 

Se komplett inndeling og finn kartnummer her

 

NB! Kartene printes ensidig.

 • Om POD kart

  POD står for Print-On-Demand. Et POD-kart produseres på forespørsel. Formålet er å imøtekomme brukernes behov for oppdaterte kart til enhver tid. 

 • Inndeling

   

  Kartserien er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret og produseres i dag som en sivil og en militær serie (Beredskapskart M711). Den sivile kartserien dekker fastlands-Norge med 405 kartblad, nummerert fra 1 til 212 med ett nord- og ett sør-kartblad innenfor de fleste kartbladhummerne. Den militære kartserien (M711) inneholder 727 kartblad.

 • Innhold

  Kartene inneholder bebyggelse, høydekurver, skog, dyrka mark, kystkontur, elver, bekker, vann, myr, breer, veier, stier, jernbaner, flyplasser, kommunegrenser, verneområder og detaljert dybde- og navigasjonsinformasjon hentet fra sjøkartene. Serien inneholder mer enn 350 000 stedsnavn.

  Grenseområder i Sverige, Finland og Russland som faller innenfor kartbladbegrensningen, vises med de best tilgjengelige data. Kartinnholdet er det samme som på «Beredskapskartet M711», som Kartverket produserer for Forsvaret. Beredskapskartet brukes av Forsvaret, Politiet, Sivilforsvaret og lignende enheter på øvelser og aksjoner.